Studnie

Elementy kanalizacji

Studnie

Wykonane są z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. Znajdują zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej, do łączenia rur wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów (jako studzienki: przepływowe, połączeniowe, kaskadowe i ślepe). Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC produkowane są metodą wibrowania i wibroprasowania mieszanki betonowej ułożonej w odpowiednich formach.

Służą do wykonywania studzienek według indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych. Studzienki te mogą być stosowane jako: studzienki kanalizacyjne, rewizyjne, wodomierzowe, instalacyjne, komory rozdziału ścieków, oczyszczalnie, zbiorniki, osadniki korpusy: pompowni ścieków, separatorów komory zasuw, osadniki wielokomorowe, studnie, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę.

Elementy spełniają wymagania normy PN-EN 1917 i produkowane są standardowo z betonu klasy C40/50, wodoszczelności W12, mrozoodporności F-150 i nasiąkliwości do 5%.