Beton towarowy

Beton towarowy

Beton towarowy

Firma PW Mackiewicz dostawcą betonu towarowego na posadzki przemysłowe dla Wymagających… !

Play Video

BETON TOWAROWY, STABILIZACJE ORAZ CBGM
WG. PN-EN 206+A1:2016-12 WRAZ Z PN-B 06265:2018-10, PN-B 06265:2018-10/AP1:2019-05, PN-S 96012:1997, PN-EN 14227-1:2013-10

Zaprawa cementowa (jastrych)

 • C16/20 D(max) 8 mm
 • C20/25 D(max) 8 mm
 • C25/30 D(max) 8 mm
 • C30/37 D(max) 8 mm

CBGM wg. PN-EN 14227-1:2013-10

 • C0,4/0,5 D(max) 2 mm, D(max) 8 mm
 • C1,5/2 D(max) 2 mm, D(max) 8 mm, D(max) 16 mm
 • C3/4 D(max) 2 mm, D(max) 8 mm, D(max) 16 mm, D(max) 32 mm
 • C5/6 D(max) 2 mm, D(max) 8 mm, D(max) 16 mm, D(max) 32 mm
 • C8/10 D(max) 2 mm, D(max) 8 mm, D(max) 16 mm, D(max) 32 mm

Grunt stabilizowany cementem (podbudowa drogowa) wg. PN-S 96012:1997

 • Rmin 0,5 – 1,5 MPa D(max) 2 mm, D(max) 8 mm, D(max) 16 mm
 • Rmin 1,5 – 2,5 MPa D(max) 2 mm, D(max) 8 mm, D(max) 16 mm
 • Rmin 2,5 – 5,0 MPa D(max) 2 mm, D(max) 8 mm, D(max) 16 mm

Beton towarowy w zakresie C8/10 – C70/85

 • Konstrukcyjny
 • Nawierzchniowy
 • Mostowy
 • Kontraktorowy
 • PCC
 • Architektoniczny
 • Geotechniczny
 • SCC
 • ASCC
 • FDC
 • Posadzkowy

Beton wodoszczelny i mrozoodporny

 • Wodoszczelność betonu wg PN-B 06250:1988
  Parametr < W-18
 • Mrozoodporność betonu wg PN-B 06265:2018-10, PN-B 06265:2018-10/AP1:2019-05
  Parametr < F-300

Węzły betoniarskie produkujące mieszanki betonowe wyposażone są w kontenery grzewcze pozwalające na produkcję w okresie zimowym.

Jako firma posiadamy specjalistyczne środki transportu do których należą betonomieszarki mogące pomieścić 7, 9 lub 10 m3 betonu, pompy do betonu – rotorowe o wysięgu 21m, oraz tłokowe o wysięgu 25, 28, 36 oraz 42 m.

Do transportu i rozładunku towarów na paletach transportowych dysponujemy samochodami z dźwigiem, mogącymi przetransportować do 20 palet. Dysponujemy także samochodami samowyładowczymi (wywrotki), którymi transportujemy mieszankę betonową o konsystencji wilgotnej na podbudowy drogowe.

Do pobrania

Materiały do Beton towarowy

Brak plików do pobrania

Realizacje

Beton towarowy