Zamówienia

Zamówienia

Zamówienia

Zapytanie nr 9/2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/2018 na dostawę suwnicy torowej 32T – 1 szt.została wybrana oferta firmy: WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w 41-800 Zabrze ul. Roosevelta 120B, data wpływu oferty: 23.01.2019r., cena netto: 287.240,00, gwarancja 36 m-cy, która uzyska...
Status:
Zaproszenie do składania ofert
Informacja o wpłynięciu ofert
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie nr 1/2019

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania na 1/2019 na dostawę suwnicy samojezdnej – 35T do realizacji została wybrana oferta: Setmil Sp. z o.o. z siedzibą w 41-800 Zabrze ul. Pyskowicka 20, data wpływu oferty: 22.02.2019r., cena netto: 208.850,00 EUR, gwarancja 12 m-cy, termin dostawy: ...
Status:
Zaproszenie do składania ofert
Informacja o wpłynięciu ofert
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie nr 2/2019

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania na dostawę wyposażenia laboratorium wpłynęły oferty i zostali wybrani Oferenci, którzy złożyli najbardziej korzystne oferty.
Status:
Zaproszenie do składania ofert
Informacja o wpłynięciu ofert
Informacja o wyborze oferty